Brojni sistemi

Koja je osnova binarnog brojnog sistema?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
 • 16
 • {0, 1}
 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

Koja je osnova oktalnog brojnog sistema?

 • 8
 • 2
 • 4
 • 6
 • 10
 • 16
 • {0, 1}
 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

Koja je osnova heksadecimalnog brojnog sistema?

 • 16
 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
 • {0, 1}
 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

Koje su cifre binarnog brojnog sistema?

 • {0, 1}
 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
 • 16
 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

Koje su cifre oktalnog brojnog sistema?

 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
 • 16
 • {0, 1}
 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

Koje su cifre heksadecimalnog brojnog sistema?

 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}
 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
 • 16
 • {0, 1}
 • {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}