Funkcije

Parametri funkcije su:

 • lokalne promenljive
 • globalne promenljive
 • nisu promenljive
 • neinicijalizovane lokalne promenljive
 • neinicijalizovane globalne promenljive

Oblast važenja parametra funkcije je:

 • funkcija
 • oblast važenja parametra nije ograničena
 • zaglavlje funkcije
 • celokupna datoteka izvornog koda

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

void f(int a) {
  a = 3;
}

int main() {
  int a = 5;
  f(a);

  printf("%i", a);

  return 0;
}
 • 5
 • 3
 • prilikom kompajliranja dobijamo upozorenje da u pokazivač upisujemo ceo broj

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

void f(int *i) {
  *i = 3;
}

int main() {
  int a = 5;
  f(&a);

  printf("%d", a);

  return 0;
}
 • 3
 • 5
 • prilikom kompajliranja dobijamo upozorenje da u pokazivač upisujemo ceo broj

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

void f(int *i) {
  i = 3;
}

int main() {
  int a = 5;
  f(&a);

  printf("%i", a);

  return 0;
}
 • prilikom kompajliranja dobijamo upozorenje da u pokazivač upisujemo ceo broj
 • 5
 • 3

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

void f(int *i) {
  int a = 1;
  *i = 5;
}

int main() {
  int a = 2;
  int i = 3;

  printf("a = %d", a);

  f(&a);

  return 0;
}
 • a = 2
 • a = 1
 • a = 5
 • a = 3

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

void f(int *i) {
  int a = 1;
  *i = 5;
}

int main() {
  int a = 2;
  int i = a;
  f(&a);

  printf("a = %d", i);

  return 0;
}
 • a = 2
 • a = 1
 • a = 5
 • a = 3

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int f(int *i) {
  int b = 1;
  *i = 5;

  return b;
}

int main() {
  int a = 2;
  int i = 3;
  a = f(&a);

  printf("a = %d", a);

  return 0;
}
 • a = 1
 • a = 2
 • a = 5
 • a = 3

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int f(int *i) {
  int a = 1;
  *i = 5;

  return a;
}

int main() {
  int a = 2;
  int i = 3;

  printf("a = %d", a);

  a = f(&a);

  return 0;
}
 • a = 2
 • a = 1
 • a = 5
 • a = 3

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int f(int *i, int a) {
  a = *i;
  *i = 5;

  return a;
}

int main() {
  int a = 2;
  int i = 3;
  a = f(&i, a);

  printf("%d", a);

  return 0;
}
 • 3
 • 5
 • 1
 • 2

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int f(int *i, int a) {
  a = *i;
  *i = 5;

  return a;
}

int main() {
  int a = 2;
  int i = 3;
  a = f(&i, a);

  printf("%d", i);

  return 0;
}
 • 5
 • 3
 • 1
 • 2

Kako treba da izgleda deklaracija funkcije unesi_niz, koja nema povratnu vrednost i poziva se iz sledećeg dela koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  unsigned n;
  unsigned niz[1000];

  unesi_niz(niz, &n);
  ispisi_niz(niz, n);

  return 0;
}
 • void unesi_niz(unsigned *,  unsigned *);
 • void unesi_niz(unsigned *,  unsigned  );
 • void unesi_niz(unsigned  ,  unsigned *);
 • void unesi_niz(unsigned  , &unsigned  );
 • int  unesi_niz(unsigned *,  unsigned *);

Kako treba da izgleda deklaracija funkcije ispisi_niz, koja nema povratnu vrednost i poziva se iz sledećeg dela koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  unsigned n;
  unsigned niz[1000];

  unesi_niz(niz, &n);
  ispisi_niz(niz, n);

  return 0;
}
 • void ispisi_niz(unsigned *,  unsigned  );
 • void ispisi_niz(unsigned *,  unsigned *);
 • void ispisi_niz(unsigned  ,  unsigned *);
 • void ispisi_niz(unsigned  , &unsigned  );
 • int  ispisi_niz(unsigned *,  unsigned *);

Kog je tipa povratna vrednost sledeće funkcije:

void zbir(int x, int y, int *k) {
  *k = x + y;
}
 • ova funkcija nema povratnu vrednost
 • int
 • int *
 • float

Kog je tipa povratna vrednost sledeće funkcije:

int *zbir(int x, int y, int *k) {
  *k = x + y;
}
 • int *
 • int
 • float
 • ova funkcija nema povratnu vrednost