Linux komandna linija

Listanje sadržaja direktorijuma u Linux terminalu vrši se upotrebom komande:

 • ls
 • cd
 • mkdir

Promena direktorijuma u Linux terminalu vrši se upotrebom komande:

 • cd
 • dir
 • ls
 • mkdir

Prelazak u roditeljski direktorijum u Linux terminalu vrši se upotrebom komande:

 • cd ..
 • cd
 • cd .
 • cd ./
 • cd ~
 • dir ~
 • ls .
 • mkdir ..

Kompajliranje u Linux terminalu vrši se upotrebom komande:

 • gcc -o zadatak zadatak.c
 • gcc -o zadatak zadatak
 • gcc -o zadatak.c zadatak
 • gcc -o zadatak.c zadatak.c

Kompajliranje, sa uključivanjem matematičke biblioteke, u Linux terminalu vrši se upotrebom komande:

 • gcc -o zadatak zadatak.c -lm
 • gcc -o zadatak zadatak.c
 • gcc -o zadatak.c zadatak
 • gcc -o zadatak.c zadatak -lm

U Linux terminalu, nakon poziva komande gcc zadatak.c, dobijena izvršna datoteka pokreće se komandom:

 • ./a.out
 • a.out
 • zadatak
 • /zadatak
 • ./zadatak
 • ./zadatak.c

U Linux terminalu, nakon poziva komande gcc -o zadatak zadatak.c, dobijena izvršna datoteka pokreće se komandom:

 • ./zadatak
 • a.out
 • ./a.out
 • zadatak
 • /zadatak
 • ./zadatak.c