Nizovi

Odabrati ispravan USLOV:

do {
  printf("Unesite broj elemenata");
  scanf("%d", &n);
} while( USLOV );
 • n <= 0 || n >  MAX_SIZE
 • n <  0 || n >  MAX_SIZE
 • n <  0 || n >= MAX_SIZE
 • n >= 0 || n <  MAX_SIZE
 • n <= 0 && n >  MAX_SIZE
 • n <  0 && n >  MAX_SIZE
 • n <  0 && n >= MAX_SIZE
 • n >= 0 && n <  MAX_SIZE

Kako se može deklarisati niz celobrojnih vrednosti sa jednim članom?

 • int niz[1];
 • int niz(1);
 • int niz{1};
 • nije moguće deklarisati niz sa jednim članom

Kako se pravilno deklariše celobrojni niz a?

 • int a[5];
 • int [5]a;
 • int a;[5];
 • int [a:5];
 • int []a;
 • int a(5);
 • int a{5};

Kako se pravilno učitava drugi član celobrojnog niza a?

 • scanf("%d", &a[1]);
 • scanf(&a[2]);
 • scanf("%d", %a[2]);
 • scanf("%d", a[1]);
 • scanf("%d", &a+1);
 • scanf("%d", *a+1);
 • scanf("%d", a+2);
 • scanf("%d", &a[2]);
 • scanf("%d", &(a+1));
 • scanf("d", &a[2]);

Kako se pravilno učitava prvi član celobrojnog niza a?

 • scanf("%d", &a[0]);
 • scanf(&a[1]);
 • scanf("%d", %a[1]);
 • scanf("%d", a[0]);
 • scanf("%d", &a);
 • scanf("%d", *a);
 • scanf("%d", a+1);
 • scanf("%d", &a[1]);
 • scanf("%d", &(a+1));
 • scanf("d", &a[1]);

Odabrati ispravan SNIPPET za ispis niza u obrnutom redosledu:

for (SNIPPET) {
  printf("a[%d] = %d\n", j, a[j]);
}
 • j = n-1; j >= 0; j--
 • i = n-1; i >= 0; i--
 • j = n-1; j > 0; j--
 • i = n-1; i > 0; i--
 • j = n; j >= 0; j--
 • i = n; i >= 0; i--
 • j = n; j > 0; j--
 • i = n; i > 0; i--
 • j = n-1; j > 0; j++
 • i = n-1; i > 0; i++

Odabrati ispravan SNIPPET za ispis svakog 3. člana niza:

for (SNIPPET) {
  printf("a[%d] = %d\n", j, a[j]);
}
 • j = 0; j < n; j+=3
 • i = 0; i < n; i+=3
 • i = 0; i < n; i++3
 • i = 0; i < n; i+3
 • j = 0; j < n; j+3

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i=1;
  int a[10]={-2,-1,0,1,2,3,4,5,8,0};

  printf("%d", a[i]);

  return 0;
}
 • -1
 • -2
 • 0
 • 1
 • ne možemo znati koji broj će biti ispisan (vrednost zatečena u memoriji)

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i=4;
  int a[10]={-2,-1,0,1,2,3,4,5,8,0};

  printf("%d", a[i]);

  return 0;
}
 • 2
 • -1
 • 0
 • 1
 • 3
 • ne možemo znati koji broj će biti ispisan (vrednost zatečena u memoriji)

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;
  int a[10];

  for (i=0;i<10;i++){
    a[i]=0;
    if(i==2 || i==4)
      a[i]=5;
  }

  printf("%d", a[0]+a[1]+a[2]);

  return 0;
}
 • 5
 • 0
 • 10
 • 1
 • 15
 • ne možemo znati koji broj će biti ispisan (vrednost zatečena u memoriji)

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;
  int a[10];

  for (i=0;i<10;i++){
    a[i]=0;
    if(i<2)
      a[i]=5;
  }

  printf("%d", a[0]+a[1]+a[2]);

  return 0;
}
 • 10
 • 0
 • 5
 • 1
 • 15
 • ne možemo znati koji broj će biti ispisan (vrednost zatečena u memoriji)

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, a[10];

  for(i=0;i<10;i++)
    a[i]=i+2;

  printf("%d", a[0]+a[5]);

  return 0;
}
 • 9
 • 0
 • 2
 • 5
 • 7

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a[10];

  printf("%d", a[0]);

  return 0;
}
 • ne možemo znati koji broj će biti ispisan (vrednost zatečena u memoriji)
 • 0
 • 1
 • 10

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a[5];
  for (i=2;i<5;i++)
    a[i]=5;

  printf("%d", a[0]);

  return 0;
}
 • ne možemo znati koji broj će biti ispisan (vrednost zatečena u memoriji)
 • 0
 • 1
 • 5
 • 10

Kako se može uneti prvih 8 vrednosti niza realnih brojeva a?

 • for(i=0;i<8;i++) scanf("%f",&a[i]);
 • for(i=0;i<8;i++) scanf("%f",a[i]);
 • for(i=0;i<9;i++) scanf("%f",a[i]);
 • for(i=0;i<9;i++) scanf("%f",&a[i]);

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;
  int a[5];
  int suma=0;

  for (i=2;i<5;i++)
    a[i]=5;
    suma += a[i];

  printf("%d", suma);

  return 0;
}
 • ne možemo znati koji broj će biti ispisan (vrednost zatečena u memoriji)
 • 5
 • 10
 • 15
 • 25

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;
  int j = 2;
  int a[7] = {0, 1, 2, 3, 2, 1, 0};

  while(a[i] != a[j]) i++; j++; printf("%d %d ", a[i], a[j]);

  return 0;
}
 • 2 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 0 2 1 3
 • program će prilikom izvršavanja ući u beskonačnu petlju

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i = 0;
  int j = 2;
  int a[7] = {0, 1, 2, 3, 2, 1, 0};

  while(a[i] = a[j]) i++; j++; printf("%d %d ", a[i], a[j]);

  return 0;
}
 • program će prilikom izvršavanja ući u beskonačnu petlju
 • 2 1
 • 2 3
 • 0 3
 • 0 1
 • 1 2