Pokazivači

Da li je NULL pokazivač isto što i neinicijalizovani pokazivač?

 • ne
 • da

Unarni operator referenciranja &:

 • vraća adresu promenljive
 • omogućuje posredan pristup nekom podatku putem njegove memorijske adrese
 • vraća sadržaj pokazivačke promenljive

Unarni operator dereferenciranja *:

 • omogućuje posredan pristup nekom podatku putem njegove memorijske adrese
 • vraća adresu promenljive
 • vraća sadržaj pokazivačke promenljive

Pokazivač tipa void * može da predstavlja:

 • adresu bilo kog objekta
 • vrednost bilo kog objekta
 • tip bilo kog objekta

Ograničeni pokazivač dobija se primenom kvalifikatora:

 • restrict
 • extern
 • const
 • inline

Između ograničenog pokazivača i objekta na koji on pokazuje postoji sledeća veza:

 • tokom životnog veka pokazivača, objekat se može menjati ili mu se može pristupati samo putem tog pokazivača
 • tokom životnog veka pokazivača, objekat se ne može menjati
 • tokom životnog veka objekta, pokazivač se ne može menjati

Promenljivi pokazivač na promenljive podatke se deklariše sa:

 • tip *p
 • tip *const p
 • const tip *p
 • const tip *const p

Nepromenljivi pokazivač na promenljive podatke se deklariše sa:

 • tip *const p
 • tip *p
 • const tip *p
 • const tip *const p

Promenljivi pokazivač na nepromenljive podatke se deklariše sa:

 • const tip *p
 • tip *p
 • tip *const p
 • const tip *const p

Nepromenljivi pokazivač na nepromenljive podatke se deklariše sa:

 • const tip *const p
 • tip *p
 • tip *const p
 • const tip *p

Pokazivač p iz izraza tip *p je:

 • promenljivi pokazivač na promenljive podatke
 • nepromenljivi pokazivač na promenljive podatke
 • promenljivi pokazivač na nepromenljive podatke
 • nepromenljivi pokazivač na nepromenljive podatke

Pokazivač p iz izraza tip *const p je:

 • nepromenljivi pokazivač na promenljive podatke
 • promenljivi pokazivač na promenljive podatke
 • promenljivi pokazivač na nepromenljive podatke
 • nepromenljivi pokazivač na nepromenljive podatke

Pokazivač p iz izraza const tip *p je:

 • promenljivi pokazivač na nepromenljive podatke
 • promenljivi pokazivač na promenljive podatke
 • nepromenljivi pokazivač na promenljive podatke
 • nepromenljivi pokazivač na nepromenljive podatke

Pokazivač p iz izraza const tip *const p je:

 • nepromenljivi pokazivač na nepromenljive podatke
 • promenljivi pokazivač na promenljive podatke
 • nepromenljivi pokazivač na promenljive podatke
 • promenljivi pokazivač na nepromenljive podatke

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a = 1;
  int b = 2;

  if (&a == &b)
    printf("Veci je b");
  else
    printf("Veci je a");

  return 0;
}
 • Veci je a
 • Veci je b
 • prilikom kompajliranja dobijamo grešku/upozorenje (ne možemo porediti adrese!)

Kako se pravilno uvezuje pokazivač pi na promenljivu i?

 • pi = &i;
 • pi = i;
 • *pi = i;
 • *pi = &i;

U programskom jeziku C dozvoljeno je dodavanje proizvoljne celobrojne vrednosti na postojeću vrednost pokazivača.

 • tačno
 • netačno
 • dozvoljena je isključivo upotreba operatora inkrementatora i dekrementatora