Sintaksa

Šta od navedenog ne može da bude naziv promenljive u programskom jeziku C?

 • 1brojac
 • _123456
 • JakoDugackiNazivPromenljive
 • jako_dugacak_naziv_promenljive

Šta od navedenog može da bude naziv promenljive u programskom jeziku C?

 • Break
 • goto
 • continue
 • 2drugi_op
 • prvi-op

Šta od navedenog može da bude naziv promenljive u programskom jeziku C?

 • prvi_op
 • break
 • goto
 • continue
 • 2drugi_op

Šta od navedenog može da bude naziv promenljive u programskom jeziku C?

 • arm64
 • goto
 • continue
 • 2drugi_op
 • break