Standardni ulaz/izlaz

Kako se pravilno ispisuje promenljiva dužine osam bita, u decimalnom formatu:

 • printf("%d",  promenljiva);
 • printf("%b",  promenljiva);
 • printf("%c",  promenljiva);
 • printf("%c", &promenljiva);
 • printf("%d", &promenljiva);
 • scanf("%b",  promenljiva);
 • scanf("%c",  promenljiva);
 • scanf("%c", &promenljiva);
 • scanf("%d",  promenljiva);
 • scanf("%d", &promenljiva);

Kako se pravilno ispisuje promenljiva dužine jedan bajt, u ASCII formatu:

 • printf("%c",  promenljiva);
 • printf("%b",  promenljiva);
 • printf("%c", &promenljiva);
 • printf("%d",  promenljiva);
 • printf("%d", &promenljiva);
 • scanf("%b",  promenljiva);
 • scanf("%c",  promenljiva);
 • scanf("%c", &promenljiva);
 • scanf("%d",  promenljiva);
 • scanf("%d", &promenljiva);

Kako se pravilno učitava promenljiva dužine jedan bajt, u decimalnom formatu:

 • scanf("%d", &promenljiva);
 • printf("%b",  promenljiva);
 • printf("%c",  promenljiva);
 • printf("%c", &promenljiva);
 • printf("%d",  promenljiva);
 • printf("%d", &promenljiva);
 • scanf("%b",  promenljiva);
 • scanf("%c",  promenljiva);
 • scanf("%c", &promenljiva);
 • scanf("%d",  promenljiva);

Kako se pravilno učitava promenljiva dužine osam bita, u ASCII formatu:

 • scanf("%c", &promenljiva);
 • printf("%b",  promenljiva);
 • printf("%c",  promenljiva);
 • printf("%c", &promenljiva);
 • printf("%d",  promenljiva);
 • printf("%d", &promenljiva);
 • scanf("%b",  promenljiva);
 • scanf("%c",  promenljiva);
 • scanf("%d",  promenljiva);
 • scanf("%d", &promenljiva);

Kako se pravilno učitava celobrojna promenljiva n:

 • scanf("%d", &n);
 • scanf("%d",  n);
 • scanf("%d", %n);
 • scanf("%f", &n);
 • scanf("%n");
 • scanf("d", &n);
 • scanf(n);
 • scanf(&n);

Kako se pravilno ispisuje promenljiva tipa double:

 • printf("%lf",  celzijusi);
 • printf("%.2",  celzijusi);
 • printf("%.2", &celzijusi);
 • printf("%d",   celzijusi);
 • printf("%d",  &celzijusi);
 • printf("%lf", &celzijusi);