Stringovi

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char a[]={'1','2','3','\0','4','\0'};

  printf("%d", strlen(a));

  return 0;
}
 • 3
 • 5
 • 4
 • 6

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char a[]={'1','2','3','0','4','\0'};

  printf("%d", strlen(a));

  return 0;
}
 • 5
 • 4
 • 6
 • 3

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char a[]={'0','1','2','3','\0','4','0'};

  printf("%d", strlen(a));

  return 0;
}
 • 4
 • 5
 • 6
 • 3

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char a[]={'\0','1','2','3','0','4','\0'};

  printf("%d", strlen(a));

  return 0;
}
 • 0
 • 5
 • 4
 • 6
 • 3

Data je reč "0123456789", najmanji string u koji se ona može upisati u celosti je:

 • char str[11]
 • char str[9]
 • char str[10]

Data je reč "012346789", najmanji string u koji se ona može upisati u celosti je:

 • char str[10]
 • char str[9]
 • char str[11]

Data je reč "123456789", najmanji string u koji se ona može upisati u celosti je:

 • char str[10]
 • char str[9]
 • char str[11]

Data je reč "12346789", najmanji string u koji se ona može upisati u celosti je:

 • char str[9]
 • char str[10]
 • char str[11]

Najmanji string u koji se podatak "" može upisati u celosti je:

 • char str[1]
 • char str[0]
 • char str[2]

Kako se sledeći string može ispisati u celosti na standardni izlaz:

char str[] = "Primer prvog stringa";
 • sa oba ponuđena
 • isključivo sa printf("%s", str);
 • isključivo sa puts(str);

Kako se sledeći string može ispisati u celosti na standardni izlaz:

char str[] = "Primer prvog stringa";
 • isključivo sa puts(str);
 • isključivo sa gets(str);
 • sa oba ponuđena

Kako se sledeći string može učitati u celosti sa standardnog ulaza:

char str[] = "Primer prvog stringa";
 • isključivo sa gets(str);
 • isključivo sa scanf("%s", str);
 • sa oba ponuđena

Kako se sledeći string može učitati u celosti sa standardnog ulaza:

char str[] = "Primer_prvog_stringa";
 • sa oba ponuđena
 • isključivo sa gets(str);
 • isključivo sa scanf("%s", str);

Kako se sledeći string može učitati u celosti sa standardnog ulaza:

char str[] = "Primer prvog stringa";
 • isključivo sa gets(str);
 • isključivo sa puts(str);
 • sa oba ponuđena

Nakon poziva funkcije strcmp(str1, str2) dobili smo povratnu vrednost 0, što nam govori da:

 • su str1 i str2 istog sadržaja
 • su str1 i str2 različiti
 • je str1 manji od str2
 • je str2 manji od str1
 • smo uspešno kopirali vrednost stringa str2 u str1
 • smo uspešno kopirali vrednost stringa str1 u str2

Nakon poziva funkcije strcmp(str1, str2) dobili smo povratnu vrednost 1, što nam govori da:

 • su str1 i str2 različiti
 • su str1 i str2 istog sadržaja
 • smo uspešno kopirali vrednost stringa str2 u str1
 • smo uspešno kopirali vrednost stringa str1 u str2