Argumenti komandne linije

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je dobijena izvršna datoteka pokrenuta komandom ./program a b:

#include <stdio.h>

int main(int num_args, char *args[]) {
  puts(args[0]);

  return 0;
}
 • ./program
 • ./program a
 • ./program a b
 • a
 • a b
 • b

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je dobijena izvršna datoteka pokrenuta komandom ./program a:

#include <stdio.h>

int main(int num_args, char *args[]) {
  puts(args[1]);

  return 0;
}
 • a
 • ./program
 • ./program a

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je dobijena izvršna datoteka pokrenuta komandom ./program a:

#include <stdio.h>

int main(int num_args, char *args[]) {
  printf("%d, %s", num_args, args[1]);

  return 0;
}
 • 2, a
 • 1, a
 • 1, ./program
 • 2, ./program

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je dobijena izvršna datoteka pokrenuta komandom ./program a:

#include <stdio.h>

int main(int num_args, char *args[]) {
  printf("%d, %s", num_args, args[0]);

  return 0;
}
 • 2, ./program
 • 1, a
 • 2, a
 • 1, ./program

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je dobijena izvršna datoteka pokrenuta komandom ./program a b c d:

#include <stdio.h>

int main(int num_args, char *args[]) {
  char **p = args;

  puts(*args);

  return 0;
}
 • ./program
 • ./program a b c d
 • a
 • b
 • c
 • d

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je dobijena izvršna datoteka pokrenuta komandom ./program a b c d:

#include <stdio.h>

int main(int num_args, char *args[]) {
  char **p = args;

  puts(*(args+num_args-1));

  return 0;
}
 • d
 • ./program
 • ./program a b c d
 • a
 • b
 • c
 • d c b a ./program

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je dobijena izvršna datoteka pokrenuta komandom ./program a b:

#include <stdio.h>

int main(int num_args, char **args) {
  char **p = args;

  while(num_args) {
    printf("%s ", *args);

    num_args--;
  }

  return 0;
}
 • ./program ./program ./program
 • ./program
 • ./program ./program
 • ./program a b
 • a b
 • b a
 • b a ./program

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je dobijena izvršna datoteka pokrenuta komandom ./program a b:

#include <stdio.h>

int main(int num_args, char **args) {
  char **p = args;

  while(num_args) {
    num_args--;

    printf("%s ", *(args+num_args));
  }

  return 0;
}
 • b a ./program
 • ./program
 • ./program ./program
 • ./program ./program ./program
 • ./program a b
 • a b
 • b a