Datoteke

U programskom jeziku C za pristup datotekama koriste se:

 • funkcije standardne biblioteke
 • naredbe programskog jezika
 • programski jezik C ne podržava rad sa datotekama, već samo sa standardnim tokovima podataka

Kog tipa treba biti promenljiva abc u sledećem delu koda:

xyz = fopen(abc, "w");
if(xyz == NULL) {
  exit(EXIT_FAILURE);
}
 • string (tj. char *)
 • char
 • FILE
 • FILE *
 • float
 • int
 • unsigned
 • režim za čitanje
 • režim za pisanje
 • režim za dodavanje

Kog tipa treba biti promenljiva xyz u sledećem delu koda:

xyz = fopen(abc, "w");
if(xyz == NULL) {
  exit(EXIT_FAILURE);
}
 • FILE *
 • char
 • FILE
 • float
 • int
 • string (tj. char *)
 • unsigned
 • režim za čitanje
 • režim za pisanje
 • režim za dodavanje

Šta će biti sadržaj tekstualne datoteke „pjisp.txt” nakon izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je u datoteci prethodno bio zapisan tekst „123”:

#include <stdio.h>

int main() {
  FILE *out = fopen("pjisp.txt", "a");
  fprintf(out, "456");

  fclose(out);

  return 0;
}
 • 123456
 • 123
 • 456
 • 456123
 • datoteka će biti prazna

Šta će biti sadržaj tekstualne datoteke „pjisp.txt” nakon izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je u datoteci prethodno bio zapisan tekst „123”:

#include <stdio.h>

int main() {
  FILE *out = fopen("pjisp.txt", "w");
  fprintf(out, "456");

  fclose(out);

  return 0;
}
 • 456
 • 123
 • 123456
 • 456123
 • datoteka će biti prazna

Šta će biti sadržaj tekstualne datoteke „pjisp.txt” nakon izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je u datoteci prethodno bio zapisan tekst „123”:

#include <stdio.h>

int main() {
  FILE *out = fopen("pjisp.txt", "r");
  fprintf(out, "456");

  fclose(out);

  return 0;
}
 • 123
 • 456
 • 123456
 • 456123
 • datoteka će biti prazna

Šta će biti sadržaj tekstualne datoteke „pjisp.txt” nakon izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je u datoteci prethodno bio zapisan tekst „123”:

#include <stdio.h>

int main() {
  FILE *out = fopen("pjisp.txt", "w");
  fprintf(stdout, "456");

  fclose(out);

  return 0;
}
 • datoteka će biti prazna
 • 123
 • 456
 • 123456
 • 456123

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je u datoteci „pjisp.txt” prethodno bio zapisan tekst „123456”:

#include <stdio.h>

#define BUFF_SIZE 4096

int main() {
  char buff[BUFF_SIZE];
  FILE *in = fopen("pjisp.txt", "r");

  fscanf(in, "%c", buff);
  printf("%c", *buff);

  fclose(in);

  return 0;
}
 • 1
 • 12
 • 123
 • 1234
 • 12345
 • 123456
 • ništa neće biti ispisano

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda, ukoliko je u datoteci „pjisp.txt” prethodno bio zapisan tekst „123 456”:

#include <stdio.h>

#define BUFF_SIZE 4096

int main() {
  char buff[BUFF_SIZE];
  FILE *in = fopen("pjisp.txt", "r");

  fscanf(in, "%s", buff);
  printf("%s", buff);

  fclose(in);

  return 0;
}
 • 123
 • 1
 • 12
 • 1234
 • 12345
 • 123456
 • ništa neće biti ispisano