Dek

Deskriptor spregnute realizacije deka sadrži:

  • dva pokazivača
  • jedan pokazivač
  • tri pokazivača
  • deskriptor reda ne sadrži pokazivače

Prilikom spregnute realizacije deka memorija za čvorove se zauzima:

  • dinamički
  • statički
  • sekvencijalno