Dinamičko upravljanje memorijom

U programskom jeziku C za dinamičko upravljanje memorijom koriste se:

 • funkcije standardne biblioteke
 • naredbe programskog jezika
 • programski jezik C ne podržava dinamičko upravljanje memorijom

Kako se pravilno zauzima memorija za promenljivu genesis_block:

typedef struct block_st {
  int index;
  int hash;
  char num_tx;
  int timestamp;
  int nonce;

  struct block_st *parent_block;
} BLOCK;

BLOCK *genesis_block;
 • genesis_block = malloc(sizeof(BLOCK));
 • genesis_block = malloc(sizeof(BLOCK*));
 • genesis_block = malloc(sizeof(block_st));
 • genesis_block = malloc(sizeof(block_st*));
 • genesis_block = malloc(sizeof(int));
 • free(genesis_block);

Kako se pravilno oslobađa memorija zauzeta za promenljivu genesis_block:

typedef struct block_st {
  int index;
  int hash;
  char num_tx;
  int timestamp;
  int nonce;

  struct block_st *parent_block;
} BLOCK;

BLOCK *genesis_block;
 • free(genesis_block);
 • genesis_block = malloc(sizeof(BLOCK));
 • genesis_block = malloc(sizeof(BLOCK*));
 • genesis_block = malloc(sizeof(block_st));
 • genesis_block = malloc(sizeof(block_st*));
 • genesis_block = malloc(sizeof(int));

Koliko bajtova memorije će zauzeti sledeći (uspešni) poziv malloc funkcije:

struct grupa_st {
  int a;
  char b[30];
  char c;
};

struct grupa_st *g = malloc(sizeof(struct grupa_st));
 • 35
 • 4
 • 30
 • 31
 • 34
 • 36

Koliko bajtova memorije će zauzeti sledeći (uspešni) poziv malloc funkcije:

union grupa_st {
  int a;
  char b[30];
  char c;
};

union grupa_st *g = malloc(sizeof(union grupa_st));
 • 30
 • 4
 • 31
 • 34
 • 35
 • 36

Prilikom definisanja skalarnih promenljiva memorija se zauzima:

 • statički
 • dinamički
 • upotrebom funkcije malloc
 • upotrebom funkcije free

Prilikom definisanja spregnutih struktura memorija se zauzima:

 • dinamički
 • statički
 • sekvencijalno

„Curenje” memorije je efekat koji nastaje u slučaju:

 • dinamičkog zauzimanja memorije, bez njenog pravovremenog oslobađanja
 • statičkog zauzimanja memorije
 • nedovoljne količine memorije u računaru
 • čestih poziva funkcije free

U programskom jeziku C viseći pokazivači:

 • pokazuju na deo memorije koji više nije zauzet
 • nalaze se na kraju kružne liste
 • koriste se za završetak deka
 • koriste se za završetak liste
 • rešavaju problem lažne popunjenosti liste
 • rešavaju problem lažne popunjenosti reda