Dvostruko spregnute liste

U poslednjem čvoru dvostruko spregnute liste, vrednost pokazivača na sledeći čvor je:

 • NULL
 • END
 • EOF
 • FF
 • glava
 • void

Koju operaciju nad dvostruko spregnutom listom implementira sledeći deo koda:

typedef struct element_st {
  int broj;

  struct element_st *pret;
  struct element_st *sled;
} ELEMENT;

typedef struct lista_st {
  ELEMENT *prvi;
  ELEMENT *posl;
} LISTA;

// ... nebitan kod ...

LISTA *lst;

// ... nebitan kod ...

ELEMENT *tek;
for (tek=lst.posl; tek; tek=tek->pret);
 • obilazak liste unazad
 • inicijalizacija liste
 • obilazak liste unapred
 • unos novog elementa na početak liste
 • unos novog elementa na kraj liste
 • brisanje elementa iz liste
 • brisanje liste

Koju operaciju nad dvostruko spregnutom listom implementira sledeći deo koda:

typedef struct element_st {
  int broj;

  struct element_st *pret;
  struct element_st *sled;
} ELEMENT;

typedef struct lista_st {
  ELEMENT *prvi;
  ELEMENT *posl;
} LISTA;

// ... nebitan kod ...

LISTA *lst;

// ... nebitan kod ...

ELEMENT *tek;
for (tek=lst.prvi; tek; tek=tek->sled);
 • obilazak liste unapred
 • inicijalizacija liste
 • obilazak liste unazad
 • unos novog elementa na početak liste
 • unos novog elementa na kraj liste
 • brisanje elementa iz liste
 • brisanje liste

Drugi naziv za dvostruko spregnute liste je:

 • simetrična lista
 • lista sa zaglavljem
 • pokazivačka lista
 • težinska lista

Za operaciju brisanja čvora iz dvostruko spregnute liste dovoljno je znati:

 • pokazivač na čvor koji brišemo (TEKUCI)
 • pokazivač na prethodni čvor (PRETHODNI)
 • pokazivač na prethodni čvor (PRETHODNI) i pokazivač na čvor koji brišemo (TEKUCI)
 • pokazivač na sledeci čvor (SLEDECI)
 • pokazivač na sledeci čvor (SLEDECI) i pokazivač na čvor koji brišemo (TEKUCI)
 • pokazivač na sledeci čvor (SLEDECI) i pokazivač na prethodni čvor (PRETHODNI)