Kružne liste

Koja vrsta liste poseduje specijalni čvor koji: pokazuje na prvi čvor liste, razlikuje se od svih drugih čvorova po specijalnoj vrednosti u svom polju INFO, pri čemu ta vrednost polja INFO ne može biti validni sadržaj nekog čvora?

 • kružna lista sa zaglavljem
 • jednostruko spregnuta lista
 • dvostruko spregnuta lista
 • kružna lista

Operacija spajanja dve kružne liste CONCATENATE(glava1, glava2) zahteva prolazak do kraja prve liste.

 • netačno
 • tačno
 • CONCATENATE je operacija koja se ne izvršava nad kružnim listama

Dvostruko spregnute liste mogu biti u kružnom obliku.

 • tačno
 • netačno
 • samo jednostruko spregnute liste mogu imati kružni oblik

U poslednjem čvoru kružne liste, vrednost pokazivača na sledeći čvor je:

 • glava
 • END
 • EOF
 • FF
 • NULL
 • void