Stabla

Kod kompletnog stabla (reda n):

 • svi elementi, osim listova, imaju izlazni stepen n
 • svi putevi od korena do listova su iste dužine
 • broj elemenata na istom nivou stabla razlikuje se najviše za 1

Obilazak binarnog stabla u sledećem redosledu je:

pristupi levom podstablu
pristupi desnom podstablu
pristupi nadredjenom
 • obilazak sa dna ka vrhu
 • obilazak sa vrha ka dnu
 • obilazak sleva-udesno

Obilazak binarnog stabla u sledećem redosledu je:

pristupi nadredjenom
pristupi levom podstablu
pristupi desnom podstablu
 • obilazak sa vrha ka dnu
 • obilazak sa dna ka vrhu
 • obilazak sleva-udesno

Kako se naziva orijentisani skup čvorova uopštenog stabla, koji su povezani granama:

 • put
 • lanac
 • graf
 • digraf

Koju operaciju nad binarnim stablom pristupa, uređenim tako da vrednost elemenata ne opada prilikom obilaska stabla sleva-udesno, implementira sledeći deo koda:

int f(BCVOR* node) {
  while (node->left != NULL) {
    node = node->left;
  }

  return node->data;
}
 • pronalaženje najmanje vrednosti u stablu
 • balansiranje stabla
 • određivanje maksimalne dubine stabla
 • proverava da li postoji putanja od korena do lista sa zadatom sumom elemenata
 • računanje broja elemenata na zadatom nivou stabla
 • računanje broja elemenata u stablu
 • računanje sume elemenata stabla
 • zamenu levog i desnog podstabla, za svaki element u stablu

Koju operaciju nad binarnim stablom pristupa, uređenim tako da vrednost elemenata ne opada prilikom obilaska stabla sleva-udesno, implementira sledeći deo koda:

int f(BCVOR* node) {
  while (node->right != NULL) {
    node = node->right;
  }

  return node->data;
}
 • pronalaženje najveće vrednosti u stablu
 • balansiranje stabla
 • određivanje maksimalne dubine stabla
 • proverava da li postoji putanja od korena do lista sa zadatom sumom elemenata
 • računanje broja elemenata na zadatom nivou stabla
 • računanje broja elemenata u stablu
 • računanje sume elemenata stabla
 • zamenu levog i desnog podstabla, za svaki element u stablu

Koju operaciju nad binarnim stablom pristupa, uređenim tako da vrednost elemenata ne opada prilikom obilaska stabla sleva-udesno, implementira sledeći deo koda:

int f(BCVOR* node) {
  if (node == NULL) {
    return 0;
  }

  int l = f(node->left);
  int r = f(node->right);

  return 1 + ((l > r) ? l : r);
}
 • određivanje maksimalne dubine stabla
 • balansiranje stabla
 • pronalaženje najmanje vrednosti u stablu
 • proverava da li postoji putanja od korena do lista sa zadatom sumom elemenata
 • računanje broja elemenata na zadatom nivou stabla
 • računanje broja elemenata u stablu
 • računanje sume elemenata stabla
 • zamenu levog i desnog podstabla, za svaki element u stablu

Koju operaciju nad binarnim stablom pristupa, uređenim tako da vrednost elemenata ne opada prilikom obilaska stabla sleva-udesno, implementira sledeći deo koda:

int f(BCVOR* node) {
  if (node == NULL) {
    return 0;
  }

  return 1 + f(node->left) + f(node->right);
}
 • računanje broja elemenata u stablu
 • balansiranje stabla
 • određivanje maksimalne dubine stabla
 • pronalaženje najmanje vrednosti u stablu
 • proverava da li postoji putanja od korena do lista sa zadatom sumom elemenata
 • računanje broja elemenata na zadatom nivou stabla
 • računanje sume elemenata stabla
 • zamenu levog i desnog podstabla, za svaki element u stablu

Koju operaciju nad binarnim stablom pristupa, uređenim tako da vrednost elemenata ne opada prilikom obilaska stabla sleva-udesno, implementira sledeći deo koda:

int f(BCVOR* node) {
  if (node == NULL) {
    return 0;
  }

  return node->data + f(node->left) + f(node->right);
}
 • računanje sume elemenata stabla
 • balansiranje stabla
 • određivanje maksimalne dubine stabla
 • pronalaženje najmanje vrednosti u stablu
 • proverava da li postoji putanja od korena do lista sa zadatom sumom elemenata
 • računanje broja elemenata na zadatom nivou stabla
 • računanje broja elemenata u stablu
 • zamenu levog i desnog podstabla, za svaki element u stablu

Koju operaciju nad binarnim stablom pristupa, uređenim tako da vrednost elemenata ne opada prilikom obilaska stabla sleva-udesno, implementira sledeći deo koda:

int f(BCVOR* node, int t) {
  if(node == NULL)
    return 0;

  if(t == 0)
    return 1;

  return f(node->left, t-1) + f(node->right, t-1);
}
 • računanje broja elemenata na zadatom nivou stabla
 • balansiranje stabla
 • određivanje maksimalne dubine stabla
 • pronalaženje najmanje vrednosti u stablu
 • proverava da li postoji putanja od korena do lista sa zadatom sumom elemenata
 • računanje broja elemenata u stablu
 • računanje sume elemenata stabla
 • zamenu levog i desnog podstabla, za svaki element u stablu