Linearne strukture podataka

Zajednički imenitelj za sve linearne strukture podataka je:

 • postojanje serije podataka jednodimenzionalnog poretka
 • upotreba funkcije malloc
 • upotreba funkcije free

Struktura podataka koja sadrži pokazivač na objekat istog tipa kao što je i ona sama naziva se:

 • samo-upućujuća struktura podataka
 • dinamička struktura podataka
 • statička struktura podataka

Skalarni tip podatka koji sadrži adresu nekog objekta u memoriji naziva se:

 • pokazivač
 • dinamička struktura podataka
 • samo-upućujuća struktura podataka
 • statička struktura podataka

Dinamička struktura podataka koja je linearna po svakoj relaciji uspostavljenoj među njenim podacima naziva se:

 • lista
 • matrica
 • stablo
 • hip

Linearna struktura podataka koja se sastoji od konačno mnogo elemenata istog skalarnog (ili strukturnog) tipa naziva se:

 • niz
 • stablo
 • hip

Kod koje linearne strukture podataka se poklapaju njena logička i fizička reprezentacija?

 • niz
 • stek
 • red
 • dek

Koja od sledećih struktura podataka koristi FIFO metodu pristupa?

 • red
 • stek
 • n-arno stablo
 • binarno stablo
 • binarno stablo pristupa
 • uopšteno stablo

Koja struktura podataka je definisana kao uređeni par D = (S(D), r(D)), sa sledećim osobinama:

struktura je linearna
dozvoljen je pristup svakom elementu
ukloniti se mogu samo svi elementi odjednom
novi element se uvek dodaje na kraj
 • sekvenca
 • dek
 • red
 • stek
 • n-arno stablo
 • binarno stablo
 • binarno stablo pristupa
 • uopšteno stablo

Koja linearna struktura podataka intuitivno modelira proces čekanja na kasi u prodavnici?

 • red
 • stek
 • dek
 • sekvenca
 • n-arno stablo
 • binarno stablo
 • binarno stablo pristupa
 • uopšteno stablo

Struktura podataka koja po svojim osobinama predstavlja sintezu reda i steka naziva se:

 • dek
 • red
 • stek
 • sekvenca
 • n-arno stablo
 • binarno stablo
 • binarno stablo pristupa
 • uopšteno stablo

Jednostruko spregnuta lista može se upotrebiti za fizičku realizaciju:

 • i reda i steka
 • reda, ali ne i steka
 • steka, ali ne i reda
 • ni reda ni steka