Strukture

U programskom jeziku C jedna struktura ima isto memorijsko zauzeće kao i:

 • zbirno memorijsko zauzeće svih njenih elemenata
 • zauzeće njenog memorijski najzahtevnijeg elementa
 • zauzeće memorijski najzahtevnijeg podržanog tipa podatka u programskom jeziku C
 • zauzeće srodne joj unije, koja se sastoji od istovetnih elemenata

U programskom jeziku C jedna unija ima isto memorijsko zauzeće kao i:

 • zauzeće njenog memorijski najzahtevnijeg elementa
 • zbirno memorijsko zauzeće svih njenih elemenata
 • zauzeće memorijski najzahtevnijeg podržanog tipa podatka u programskom jeziku C
 • zauzeće srodne joj strukture, koja se sastoji od istovetnih elemenata

Od koliko polja se sastoji sledeća struktura:

struct osoba_st {
  char ime[50];
  char adresa[20];
  int godine;
};
 • 3
 • 1
 • 2
 • 4
 • 71
 • 74
 • struktura nije pravilno deklarisana

Od koliko polja se sastoji sledeća struktura:

struct osoba_st {
  char ime[50];
  char adresa[20];
  int godine;
  int jmbg;
};
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 72
 • 78
 • struktura nije pravilno deklarisana

Od koliko polja se sastoji sledeća struktura:

struct {
  char ime[50];
  char adresa[20];
  int godine;
  int jmbg;
}
 • struktura nije pravilno deklarisana
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 72
 • 78

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

struct tacka_st {
  int x;
  int y;
};

int main() {
  struct tacka_st t;
  t.x = 3;
  t.y = 5;

  int i;
  for(i=0; i<t.x; i++){
    t.y += t.y;
  }

  printf("%d", t.y);

  return 0;
}
 • 40
 • 15
 • 20
 • greška prilikom kompajliranja: promenljiva t nije pravilno deklarisana
 • greška prilikom kompajliranja: struktura nije pravilno deklarisana

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

struct tacka_st {
  int x;
  int y;
};

int main() {
  tacka_st t;
  t.x = 3;
  t.y = 5;

  int i;
  for(i=0; i<t.x; i++){
    t.y += t.y;
  }

  printf("%d", t.y);

  return 0;
}
 • greška prilikom kompajliranja: promenljiva t nije pravilno deklarisana
 • 15
 • 20
 • 40
 • greška prilikom kompajliranja: struktura nije pravilno deklarisana

Šta će biti ispisano na standardni izlaz kao rezultat izvršavanja sledećeg koda:

#include <stdio.h>

struct {
  int x;
  int y;
}

int main() {
  struct tacka_st t;
  t.x = 3;
  t.y = 5;

  int i;
  for(i=0; i<t.x; i++){
    t.y += t.y;
  }

  printf("%d", t.y);

  return 0;
}
 • greška prilikom kompajliranja: struktura nije pravilno deklarisana
 • 15
 • 20
 • 40
 • greška prilikom kompajliranja: promenljiva t nije pravilno deklarisana

U sledećoj strukturi identifikator tacka_st je:

struct tacka_st {
  int x;
  int y;
};
 • obavezan
 • opcion
 • u ovom slučaju struktura nije pravilno deklarisana

U sledećoj strukturi identifikator tacka_st je:

typedef struct tacka_st {
  int x;
  int y;
} TACKA;
 • opcion
 • obavezan
 • u ovom slučaju tacka_st nije identifikator
 • u ovom slučaju struktura nije pravilno deklarisana

U sledećoj strukturi identifikator tacka_st je:

typedef struct tacka_st {
  int x;
  int y;
  struct tacka_st *mama;
} TACKA;
 • obavezan
 • opcion
 • u ovom slučaju tacka_st nije identifikator
 • u ovom slučaju struktura nije pravilno deklarisana

U sledećoj strukturi identifikator TACKA je:

typedef struct tacka_st {
  int x;
  int y;
} TACKA;
 • obavezan
 • opcion
 • u ovom slučaju TACKA nije identifikator
 • u ovom slučaju struktura nije pravilno deklarisana

U sledećoj strukturi identifikator TACKA je:

typedef struct {
  int x;
  int y;
} TACKA;
 • obavezan
 • opcion
 • u ovom slučaju TACKA nije identifikator
 • u ovom slučaju struktura nije pravilno deklarisana

Kako se pravilno ispisuje polje x, koje se nalazi unutar promenljive a:

#include <stdio.h>

typedef struct tacka_st {
  int x;
  int y;
} TACKA;

int main() {
  TACKA a;

  TACKA *pa = &a;
  a.x = 1;
  a.y = 2;

  return 0;
}
 • printf("%d", pa->x);
 • printf("%d", a->x);
 • printf("%d", &a.x);
 • printf("%d", pa.x);
 • printf("%d", &pa.x);

Kako se pravilno učitava polje y, koje se nalazi unutar promenljive a:

#include <stdio.h>

typedef struct tacka_st {
  int x;
  int y;
} TACKA;

int main() {
  TACKA a;

  TACKA *pa = &a;

  return 0;
}
 • scanf("%d", &pa->y);
 • scanf("%d", &pa.y);
 • scanf("%d", pa.y);
 • scanf("%d", pa->y);