Uvod

Ova zbirka rešenih zadataka namenjena je studentima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, kao pomoćni udžbenik za predmet „Programski jezici i strukture podataka”. Svi primeri rešenja napisani su u programskom jeziku C, čije poznavanje je potrebno za upotrebu zbirke.

Zbirka se može kupiti u papirnom obliku ili besplatno čitati na web sajtu http://pjisp.petarmaric.com/zbirka-zadataka.

Ovo delo je u celosti bazirano na tehnologijama otvorenog koda, kao što su Python, Sphinx, Docker i Fabric. Izvorni kod ovog dela dostupan je na https://bitbucket.org/petar/pjisp-zbirka-zadataka/ pod licencom otvorenog koda, pogledati glavu Licenca za detaljne informacije o uslovima licence.