Zadatak „Obrnuti redosled elemenata”

Section author: Srđan Popov <srdjanpopov@uns.ac.rs>

Dat je celobrojni niz od maksimalno 30 elemenata. Obrnuti redosled elemenata u nizu (bez upotrebe pomoćnog niza) i zatim odštampati rezultat.

Za sledeće ulazne podatke [3, 7, 4, 1, 5] rešenje je [5, 1, 4, 7, 3].

Primer rešenja

#include <stdio.h>

#define MAX_SIZE 30

int main()
{
  int A[MAX_SIZE];
  int pom;
  int n;
  int i;
  do {
    printf("Unesite broj elemenata niza:");
    scanf("%d", &n);
  } while(n<=1 || n > MAX_SIZE);

  for(i=0; i<n; i++) 
  {
    printf("A[%d]=", i);
    scanf("%d", &A[i]);
  }
  for(i=0;i<=n/2;i++)
  {
    pom=A[i];
    A[i]=A[n-1-i];
    A[n-1-i]=pom;
  }
  for(i=0; i<n; i++) 
  {
    printf("\nA[%d]=%d", i,A[i]);
  }
  printf("\n");
  return 0;
}