Zadatak „Korekcija živosti boja”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Proizvođač je prilikom razvoja svog novog modela CCD foto-senzora napravio propust koji dovodi do „preslušavanja” između plavog i crvenog kanala slike, zapisane u 24-bit RGB kolor formatu. Pošto je ovaj problem uočen tek u kasnoj fazi razvoja, odlučeno je da će se ipak nastaviti proizvodnja novog modela senzora, uz PR kampanju „It’s not a bug; it’s an undocumented feature!”

Nezavisno od njih proizvođač profesionalnih fotoaparata sproveo je opsežno marketinško istraživanje o novom senzoru i njegovoj nadrealnoj živosti boja, ali ni uz silan uložen trud (i lobiranje) nažalost nije naišao na razumevanje udruženja modnih fotografa.

Stoga je proizvođač fotoaparata svojim inženjerima dao zadatak da softverski koriguju plavi kanal slike, primenom XOR bitwise operatora nad plavim i crvenim kanalom.

Primer poziva programa:

./fix-colors cat-weird.bmp cat-fixed.bmp

sa zadatim ulazom u datoteci cat-weird.bmp:

../../../../../../_images/cat-weird.jpg

i očekivanim izlazom u datoteci cat-fixed.bmp:

../../../../../../_images/cat.jpg

Primer poziva programa:

./fix-colors dancers-weird.bmp dancers-fixed.bmp

sa zadatim ulazom u datoteci dancers-weird.bmp:

../../../../../../_images/dancers-weird.jpg

i očekivanim izlazom u datoteci dancers-fixed.bmp:

../../../../../../_images/dancers.jpg

Izvori slika:

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define HEADER_SIZE 54
#define WIDTH_POS 18
#define HEIGHT_POS 22

typedef struct pixel_st {
  unsigned char B;
  unsigned char G;
  unsigned char R;
} PIXEL;


FILE *safe_fopen(char *name, char *mode);
unsigned examine_image_header(FILE *in, unsigned char *header);
void read_image(FILE *in, PIXEL *pixels, unsigned image_size);
void write_image(FILE *out, unsigned char *header, PIXEL *pixels,
unsigned image_size);
void fix_colors(PIXEL *pixels, unsigned image_size);


int main(int num_args, char **args) {
  if(num_args != 3) {
    printf("USAGE: %s in.bmp out.bmp", args[0]);
    exit(1);
  }

  FILE *in = safe_fopen(args[1], "rb");
  FILE *out = safe_fopen(args[2], "wb");

  unsigned char header[HEADER_SIZE];
  unsigned image_size = examine_image_header(in, header);

  PIXEL pixels[image_size];
  read_image(in, pixels, image_size);

  fix_colors(pixels, image_size);

  write_image(out, header, pixels, image_size);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}

FILE *safe_fopen(char *name, char *mode) {
  FILE *pf = fopen(name, mode);

  if(pf == NULL) {
    printf("File %s could not be opened!\n", name);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  return pf;
}

unsigned examine_image_header(FILE *in, unsigned char *header) {
  fread(header, sizeof(unsigned char), HEADER_SIZE, in);

  unsigned width = *(unsigned *) &header[WIDTH_POS];
  unsigned height = *(unsigned *) &header[HEIGHT_POS];

  return width * height;
}

void read_image(FILE *in, PIXEL *pixels, unsigned image_size) {
  fread(pixels, sizeof(PIXEL), image_size, in);
}

void write_image(FILE *out, unsigned char *header, PIXEL *pixels,
unsigned image_size) {
  fwrite(header, sizeof(unsigned char), HEADER_SIZE, out);
  fwrite(pixels, sizeof(PIXEL), image_size, out);
}

void fix_colors(PIXEL *pixels, unsigned image_size) {
  unsigned i;
  unsigned char tmp;

  for(i=0; i<image_size; i++) {
    pixels[i].B ^= pixels[i].R;
  }
}