Zadatak „Najpovoljnija igra”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteka učitati podatke u jednostruko spregnutu listu, gde struktura igra_st sadrži sledeća polja:

 • Naziv igre (jedna reč, do 10 karaktera)
 • Naziv žanra (jedna reč, do 8 karaktera)
 • Naziv platforme (jedna reč, do 8 karaktera)
 • Cena igre (pozitivan realan broj)

Naravno, struktura igra_st sadrži i polja potrebna za pravilno formiranje jednostruko spregnute liste.

Na osnovu zadate platforme platforma i žanra zanr upisati podatke iz formirane liste u zadatu izlaznu datoteku, u sledećem rasporedu polja strukture igra_st:

 • Naziv igre (koristiti "%-10s" format specifikator)
 • Naziv žanra (koristiti "%-8s" format specifikator)
 • Naziv platforme (koristiti "%-8s" format specifikator)
 • Cena igre (zaokružena na 2 decimale, koristiti "%5.2f" format specifikator)

i potom u istu izlaznu datoteku upisati informaciju koja je igra najpovoljnija za zadatu platformu i žanr.

Primer poziva:

./povoljne_igre PC Sandbox igre.txt analiza.txt

sa platforma=PC, zanr=Sandbox i zadatim ulazom u datoteci igre.txt:

Dota2   MOBA   PC    0.00
Fallout3  RPG   PC    19.99
Minecraft Sandbox PC    19.95
Minecraft Sandbox PS3   18.99
Minecraft Sandbox Android  5.49
Factorio  Sandbox PC    12.50

i očekivanim izlazom u datoteci analiza.txt:

Dota2   MOBA   PC    0.00
Fallout3  RPG   PC    19.99
Minecraft Sandbox PC    19.95
Minecraft Sandbox PS3   18.99
Minecraft Sandbox Android  5.49
Factorio  Sandbox PC    12.50

Najpovoljnija 'Sandbox' igra za PC platformu je:
Factorio 12.50

Primer poziva kada igra sa zadatim kriterijumima ne postoji:

./povoljne_igre Atari MOBA stare_igre.txt analiza.txt

sa platforma=Atari, zanr=MOBA, zadatim ulazom u datoteci stare_igre.txt:

Pong    Arcade  Atari   0.00
Breakout  Arcade  Atari   1.20

i očekivanim izlazom u datoteci analiza.txt:

Pong    Arcade  Atari   0.00
Breakout  Arcade  Atari   1.20

Za Atari platformu ne postoje 'MOBA' igre!

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_IGRA 10+1
#define MAX_ZANR 8+1
#define MAX_PLATFORMA 8+1

typedef struct igra_st {
  char igra[MAX_IGRA];
  char zanr[MAX_ZANR];
  char platforma[MAX_PLATFORMA];
  double cena;
  struct igra_st *next;
} IGRA;

void init_list(IGRA **head) {
  *head = NULL;
}

void add_to_list(IGRA *new, IGRA **head) {
  if(*head == NULL) { // list is empty
    *head = new;
    return;
  } 
  
  add_to_list(new, &((*head)->next));
}

IGRA *create_new_item(char igra[], char zanr[], char platforma[], double cena) {
  IGRA *new = (IGRA *)malloc(sizeof(IGRA));
  if (new == NULL) {
    printf("Not enough RAM!\n");
    exit(21);
  }

  strcpy(new->igra, igra);
  strcpy(new->zanr, zanr);
  strcpy(new->platforma, platforma);
  new->cena = cena;

  new->next = NULL;

  return new;
}

void read_list_from(FILE *in, IGRA **head) {
  char igra[MAX_IGRA];
  char zanr[MAX_ZANR];
  char platforma[MAX_PLATFORMA];
  double cena;
  
  while(fscanf(in, "%s %s %s %lf", igra, zanr, platforma, &cena) != EOF) {
    IGRA *new = create_new_item(igra, zanr, platforma, cena);
    add_to_list(new, head);
  }
}

void save_item_to(FILE *out, IGRA *x) {
  fprintf(
    out, "%-10s %-8s %-8s %5.2f\n", 
    x->igra, x->zanr, x->platforma, x->cena
  );
}

void save_list_to(FILE *out, IGRA *head) {
  if(head != NULL) {
    save_item_to(out, head);
    save_list_to(out, head->next);
  }
}

void destroy_list(IGRA **head) {
  if(*head != NULL) {
    destroy_list(&((*head)->next));
    free(*head);
    *head = NULL;
  }
}

FILE *safe_fopen(char *filename, char *mode, int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if (fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

IGRA *get_najpovoljnija_igra(IGRA *head, char zanr[], char platforma[]) {
  if (head == NULL) { // list is empty
    return NULL;
  }

  IGRA *best = NULL;
  while(head != NULL) {
    if (strcmp(head->zanr, zanr) == 0 &&
      strcmp(head->platforma, platforma) == 0) {
      // Gledamo samo igre koje su OK
      if (best == NULL) {
        // Pre ovoga sigurno nije bilo igre koja je OK
        best = head;
      } else if (head->cena < best->cena) {
        // Nadjena povoljnija igra, koja je OK
        best = head;
      }
    }
    
    head = head->next;
  }

  return best;
}

int main(int arg_num, char *args[]) {
  if (arg_num != 5) {
    printf("USAGE: %s PLATFORMA ZANR IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(11);
  }

  char *platforma = args[1];
  char *zanr = args[2];
  char *in_filename = args[3];
  char *out_filename = args[4];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  IGRA *head;
  init_list(&head);

  read_list_from(in, &head);
  save_list_to(out, head);

  IGRA *best = get_najpovoljnija_igra(head, zanr, platforma);
  if (best == NULL) {
    fprintf(
      out, "\nZa %s platformu ne postoje '%s' igre!\n",
      platforma, zanr
    );
  } else {
    fprintf(
      out, "\nNajpovoljnija '%s' igra za %s platformu je:\n%s %.2f\n",
      zanr, platforma, best->igra, best->cena
    );
  }

  destroy_list(&head);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}