Zadatak „Neparni susedi”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Dat je niz A od maksimalno 10 pozitivnih celobrojnih elemenata. Učitati n elemenata a zatim:

 • ispisati sadržaj celokupnog niza
 • proveriti da li postoje parovi susednih elemenata za koje važi da su neparni

Ograničenja:

 • sprovesti zaštitu unosa nad podatkom n

Za sledeće ulazne podatke:

Unesite broj elemenata niza (max 10): 8

Unesite A[0]: 5
Unesite A[1]: 3
Unesite A[2]: 0
Unesite A[3]: 4
Unesite A[4]: 3
Unesite A[5]: 7
Unesite A[6]: 1
Unesite A[7]: 15

očekivani izlaz je u sledećem formatu:

A[0] = 5
A[1] = 3
A[2] = 0
A[3] = 4
A[4] = 3
A[5] = 7
A[6] = 1
A[7] = 15

odd(A[0]) == odd(A[1]) == 1
odd(A[4]) == odd(A[5]) == 1
odd(A[5]) == odd(A[6]) == 1
odd(A[6]) == odd(A[7]) == 1

count = 4

Primer rešenja

#include <stdio.h>

#define MAX_SIZE 10

int main() {
  int A[MAX_SIZE];
  int n;

  do {
    printf("Unesite broj elemenata niza (max %d): ", MAX_SIZE);
    scanf("%d", &n);
  } while(n<2 || n > MAX_SIZE);

  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("Unesite A[%d]: ", i);
    scanf("%d", &A[i]);
  }

  printf("\n");
  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("A[%d] = %d\n", i, A[i]);
  }

  int count = 0;
  printf("\n");
  for(i=0; i<n-1; i++) {
    if (A[i] % 2 && A[i+1] % 2) {
      printf("odd(A[%d]) == odd(A[%d]) == %d\n", i, i+1, A[i] % 2);
      count++;
    }
  }

  printf("\ncount = %d\n", count);

  return 0;
}