Zadatak „Slučajni odabir”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Dat je niz A od maksimalno 10 celobrojnih elemenata. Učitati n elemenata a zatim:

 • učitati celobrojnu vrednost x
 • ispisati sadržaj celokupnog niza
 • odrediti i ispisati verovatnoću da vrednost x bude odabrana slučajnim uzorkovanjem iz niza A (chance)

Ograničenja:

 • sprovesti zaštitu unosa nad podatkom n
 • vrednost promenljive chance ispisati na 3 decimale

Za sledeće ulazne podatke:

Unesite broj elemenata niza (max 10): 8
Unesite trazenu vrednost: 42

Unesite A[0]: 42
Unesite A[1]: 5
Unesite A[2]: 42
Unesite A[3]: 1
Unesite A[4]: -21
Unesite A[5]: -42
Unesite A[6]: 3
Unesite A[7]: 42

očekivani izlaz je u sledećem formatu:

A[0] = 42
A[1] = 5
A[2] = 42
A[3] = 1
A[4] = -21
A[5] = -42
A[6] = 3
A[7] = 42

found(A[0]) == 42
found(A[2]) == 42
found(A[7]) == 42

chance = 0.375

Primer rešenja

#include <stdio.h>

#define MAX_SIZE 10

int found(int n) {
  return n % 10;
}

int main() {
  int A[MAX_SIZE];
  int n;
  int x;

  do {
    printf("Unesite broj elemenata niza (max %d): ", MAX_SIZE);
    scanf("%d", &n);
  } while(n<2 || n > MAX_SIZE);

  printf("Unesite trazenu vrednost: ");
  scanf("%d", &x);

  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("Unesite A[%d]: ", i);
    scanf("%d", &A[i]);
  }

  printf("\n");
  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("A[%d] = %d\n", i, A[i]);
  }

  int count = 0;
  printf("\n");
  for(i=0; i<n; i++) {
    if (A[i] == x) {
      printf("found(A[%d]) == %d\n", i, A[i]);
      count++;
    }
  }
  double chance = (double)count / n;

  printf("\nchance = %.3lf\n", chance);

  return 0;
}