Zadatak „Novogodišnja žurka”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati statički niz struktura, pri čemu se struktura zelja_st sastoji od sledećih polja:

 • broj gostiju (prirodan broj)
 • naziv željene pizze (jedna reč, do 20 karaktera)

Na osnovu prosečnog apetita gostiju u parčadima pizze apetit (pozitivan realan broj) formirati novi statički niz struktura i upisati ga u zadatu izlaznu datoteku, pri čemu se struktura porudzbina_st sastoji od sledećih polja:

 • broj potrebnih parčadi (zaokružen na 1 decimalu, koristiti "%5.1f" format specifikator)
 • broj potrebnih celih pizza (koristiti "%2u" format specifikator)
 • naziv željene pizze (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture zelja_st)

Smatrati da se jedna cela pizza seče na 8 jednakih parčadi.

Primer poziva:

./zurka 2.5 zelje.txt nabavka.txt

sa apetit=2.5 i zadatim ulazom u datoteci zelje.txt:

40 Capricciosa
27 Madjarica
11 Margharita
 3 Vegetale
16 Prosciutto

i očekivanim izlazom u datoteci nabavka.txt:

100.0 13 Capricciosa
 67.5 9 Madjarica
 27.5 4 Margharita
 7.5 1 Vegetale
 40.0 5 Prosciutto

Primer rešenja

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define BROJ_PARCADI_PO_PIZZI 8
#define MAX_NAZIV 20+1
#define MAX_NIZ 30

struct zelja_st {
  unsigned broj_gostiju;
  char pizza[MAX_NAZIV];
};

struct porudzbina_st {
  double broj_parcadi;
  unsigned broj_celih_pizza;
  char pizza[MAX_NAZIV];
};


FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code);
void ucitaj_zelje(FILE *in, struct zelja_st zelje[], int *n);
double odredi_broj_parcadi(struct zelja_st zelja, double apetit);
unsigned odredi_broj_celih_pizza(double broj_parcadi);
void transform(struct zelja_st zelje[], struct porudzbina_st porudzbine[],
int n, double apetit);
void snimi_porudzbine(FILE *out, struct porudzbina_st porudzbine[], int n);


int main(int arg_num, char **args) {
  if (arg_num != 4) {
    printf("USAGE: %s APETIT IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(42);
  }

  double apetit = atof(args[1]);
  char *in_filename = args[2];
  char *out_filename = args[3];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  struct zelja_st zelje[MAX_NIZ];
  struct porudzbina_st porudzbine[MAX_NIZ];
  int n;

  ucitaj_zelje(in, zelje, &n);
  transform(zelje, porudzbine, n, apetit);
  snimi_porudzbine(out, porudzbine, n);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}

FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if(fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

void ucitaj_zelje(FILE *in, struct zelja_st zelje[], int *n) {
  *n = 0;
  while(fscanf(
    in, "%u %s",
    &zelje[*n].broj_gostiju,
     zelje[*n].pizza
  ) != EOF) {
    (*n)++;
  }
}

double odredi_broj_parcadi(struct zelja_st zelja, double apetit) {
  return zelja.broj_gostiju * apetit;
}

unsigned odredi_broj_celih_pizza(double broj_parcadi) {
  return (unsigned) ceil(broj_parcadi / BROJ_PARCADI_PO_PIZZI);
}

void transform(struct zelja_st zelje[], struct porudzbina_st porudzbine[],
int n, double apetit) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    strcpy(porudzbine[i].pizza, zelje[i].pizza);

    porudzbine[i].broj_parcadi = odredi_broj_parcadi(zelje[i], apetit);
    porudzbine[i].broj_celih_pizza = odredi_broj_celih_pizza(
      porudzbine[i].broj_parcadi
    );
  }
}

void snimi_porudzbine(FILE *out, struct porudzbina_st porudzbine[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    fprintf(
      out, "%5.1f %2u %s\n",
      porudzbine[i].broj_parcadi,
      porudzbine[i].broj_celih_pizza,
      porudzbine[i].pizza
    );
  }
}