Zadatak „Poslednje cifre jednake”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Dat je niz A od maksimalno 10 pozitivnih celobrojnih elemenata. Učitati n elemenata a zatim:

 • ispisati sadržaj celokupnog niza
 • proveriti da li postoje parovi elemenata za koje važi da su im poslednje cifre jednake

Ograničenja:

 • sprovesti zaštitu unosa nad podatkom n

Za sledeće ulazne podatke:

Unesite broj elemenata niza (max 10): 8
Unesite A[0]: 1234
Unesite A[1]: 123
Unesite A[2]: 12
Unesite A[3]: 1
Unesite A[4]: 21
Unesite A[5]: 323
Unesite A[6]: 4321
Unesite A[7]: 6661999

očekivani izlaz je u sledećem formatu:

A[0] = 1234
A[1] = 123
A[2] = 12
A[3] = 1
A[4] = 21
A[5] = 323
A[6] = 4321
A[7] = 6661999

last(A[1]) == last(A[5]) == 3
last(A[3]) == last(A[4]) == 1
last(A[3]) == last(A[6]) == 1
last(A[4]) == last(A[6]) == 1

count = 4

Primer rešenja

#include <stdio.h>

#define MAX_SIZE 10

int last(int n) {
  return n % 10;
}

int main() {
  int A[MAX_SIZE];
  int n;

  do {
    printf("Unesite broj elemenata niza (max %d): ", MAX_SIZE);
    scanf("%d", &n);
  } while(n<2 || n > MAX_SIZE);

  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("Unesite A[%d]: ", i);
    scanf("%d", &A[i]);
  }

  printf("\n");
  for(i=0; i<n; i++) {
    printf("A[%d] = %d\n", i, A[i]);
  }

  int j;
  int count = 0;
  printf("\n");
  for(i=0; i<n-1; i++) {
    for(j=i+1; j<n; j++) {
      if (last(A[i]) == last(A[j])) {
        printf("last(A[%d]) == last(A[%d]) == %d\n", i, j, last(A[i]));
        count++;
      }
    }
  }

  printf("\ncount = %d\n", count);

  return 0;
}