Zadatak „Prosečna cena goriva”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati podatke u jednostruko spregnutu listu, gde struktura gorivo_st sadrži sledeća polja:

 • skraćena oznaka grada (jedna reč, tačno 2 karaktera)
 • tip goriva (jedna reč, do 10 karaktera)
 • cena goriva (pozitivan realan broj)

Naravno, struktura gorivo_st sadrži i polja potrebna za pravilno formiranje jednostruko spregnute liste.

Na osnovu zadatog tipa goriva tip_goriva (gas, benzin ili dizel) iz formirane liste upisati podatke u zadatu izlaznu datoteku, u sledećem rasporedu polja strukture gorivo_st:

 • cena (zaokružena na 2 decimale, koristiti "%6.2f" format specifikator)
 • skraćena oznaka grada
 • tip goriva

i potom u istu izlaznu datoteku upisati informaciju koja je prosečna cena zadatog tipa goriva (zaokružena na 2 decimale, koristiti "%6.2f" format specifikator).

Primer poziva:

./gorivo benzin cene.txt izvestaj.txt

sa tip_goriva=benzin i zadatim ulazom u datoteci cene.txt:

NS gas   71.90
NS benzin 155.20
NS dizel 165.15
NI gas   69.30
NI benzin 155.30
NI dizel 165.20
BG gas   70.20
BG benzin 155.50
BG dizel 165.40

i očekivanim izlazom u datoteci izvestaj.txt:

 71.90 NS gas
155.20 NS benzin
165.15 NS dizel
 69.30 NI gas
155.30 NI benzin
165.20 NI dizel
 70.20 BG gas
155.50 BG benzin
165.40 BG dizel

AVG = 155.33

Primer poziva kada gorivo sa zadatim kriterijumima ne postoji:

./gorivo gas mala_pumpa.txt izvestaj.txt

sa tip_goriva=gas i zadatim ulazom u datoteci mala_pumpa.txt:

SA benzin 196.90
PE dizel 191.60

i očekivanim izlazom u datoteci izvestaj.txt:

196.90 SA benzin
191.60 PE dizel

NOT FOUND!

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_GRAD 2+1
#define MAX_TIP_GORIVA 10+1

#define ERROR_MAGIC_NUM -666.999

typedef struct gorivo_st {
  char grad[MAX_GRAD];
  char tip_goriva[MAX_TIP_GORIVA];
  double cena;

  struct gorivo_st *next;
} GORIVO;

void init_list(GORIVO **head) {
  *head = NULL;
}

void add_to_list(GORIVO *new, GORIVO **head) {
  if(*head == NULL) { // list is empty
    *head = new;
    return;
  }

  add_to_list(new, &((*head)->next));
}

GORIVO *create_new_item(char grad[], char tip_goriva[], double cena) {
  GORIVO *new = (GORIVO *)malloc(sizeof(GORIVO));
  if (new == NULL) {
    printf("Not enough RAM!\n");
    exit(21);
  }

  strcpy(new->grad, grad);
  strcpy(new->tip_goriva, tip_goriva);
  new->cena = cena;

  new->next = NULL;

  return new;
}

void read_list_from(FILE *in, GORIVO **head) {
  char grad[MAX_GRAD];
  char tip_goriva[MAX_TIP_GORIVA];
  double cena;

  while(fscanf(in, "%s %s %lf", grad, tip_goriva, &cena) != EOF) {
    GORIVO *new = create_new_item(grad, tip_goriva, cena);
    add_to_list(new, head);
  }
}

void save_item_to(FILE *out, GORIVO *x) {
  fprintf(
    out, "%6.2f %s %s\n",
    x->cena, x->grad, x->tip_goriva
  );
}

void save_list_to(FILE *out, GORIVO *head) {
  if(head != NULL) {
    save_item_to(out, head);
    save_list_to(out, head->next);
  }
}

void destroy_list(GORIVO **head) {
  if(*head != NULL) {
    destroy_list(&((*head)->next));
    free(*head);
    *head = NULL;
  }
}

FILE *safe_fopen(char *filename, char *mode, int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if (fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

int count_gorivo(GORIVO *head, char tip_goriva[]) {
  int count = 0;

  while(head != NULL) {
    if (strcmp(head->tip_goriva, tip_goriva) == 0) {
      count++;
    }

    head = head->next;
  }

  return count;
}

double sum_gorivo(GORIVO *head, char tip_goriva[]) {
  double sum = 0;

  while(head != NULL) {
    if (strcmp(head->tip_goriva, tip_goriva) == 0) {
      sum += head->cena;
    }

    head = head->next;
  }

  return sum;
}

double avg_gorivo(GORIVO *head, char tip_goriva[]) {
  int count = count_gorivo(head, tip_goriva);
  if (count == 0) {
    return ERROR_MAGIC_NUM;
  } else {
    return sum_gorivo(head, tip_goriva) / count;
  }
}

int main(int arg_num, char *args[]) {
  if (arg_num != 4) {
    printf("USAGE: %s TIP_GORIVA IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(11);
  }

  char *tip_goriva = args[1];
  char *in_filename = args[2];
  char *out_filename = args[3];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  GORIVO *head;
  init_list(&head);

  read_list_from(in, &head);
  save_list_to(out, head);

  double avg = avg_gorivo(head, tip_goriva);
  if (avg == ERROR_MAGIC_NUM) {
    fprintf(out, "\nNOT FOUND!\n");
  } else {
    fprintf(out, "\nAVG = %6.2lf\n", avg);
  }

  destroy_list(&head);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}