Zadatak „Ponovo radi bioskop”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati podatke u binarno stablo, gde struktura projekcija_st sadrži sledeća polja:

 • Skraćena oznaka grada (jedna reč, tačno 2 karaktera)
 • Naziv bioskopa (jedna reč, do 10 karaktera)
 • Naziv filma (jedna reč, do 8 karaktera)
 • Naziv žanra (jedna reč, do 9 karaktera)
 • Cena ulaznice (pozitivan realan broj)

Naravno, struktura projekcija_st sadrži i polja potrebna za pravilno formiranje binarnog stabla.

Na osnovu zadatog grada grad i žanra zanr iz formiranog binarnog stabla upisati podatke u zadatu izlaznu datoteku, u sledećem rasporedu polja strukture projekcija_st:

 • Skraćena oznaka grada (koristiti "%2s" format specifikator)
 • Naziv bioskopa (koristiti "%-10s" format specifikator)
 • Naziv filma (koristiti "%-8s" format specifikator)
 • Naziv žanra (koristiti "%-9s" format specifikator)
 • Cena ulaznice (zaokružena na 2 decimale, koristiti "%6.2f" format specifikator)

i potom u istu izlaznu datoteku upisati informaciju koja je projekcija najpovoljnija za zadati grad i žanr.

Primer poziva:

./povoljne_ulaznice NS Animated projekcije.txt analiza.txt

sa grad=NS, zanr=Animated i zadatim ulazom u datoteci projekcije.txt:

NS Arena   Hobit  Fantasy 500.00
NS Arena   Frozen Animated 366.60
NS Arena   Smurfs Animated 399.90
NS Arena   Gravity Sci-Fi  300.00
BG Cineplexx Hobit  Fantasy 550.00
BG Cineplexx Frozen Animated 426.66
BG Cineplexx Smurfs Animated 429.99
BG Cineplexx Gravity Sci-Fi  230.00

i očekivanim izlazom u datoteci analiza.txt:

BG Cineplexx Gravity Sci-Fi  230.00
NS Arena   Gravity Sci-Fi  300.00
NS Arena   Frozen Animated 366.60
NS Arena   Smurfs Animated 399.90
BG Cineplexx Frozen Animated 426.66
BG Cineplexx Smurfs Animated 429.99
NS Arena   Hobit  Fantasy 500.00
BG Cineplexx Hobit  Fantasy 550.00

Najpovoljnija projekcija za Animated filmove u NS je:
Frozen 366.60

Primer poziva kada projekcija sa zadatim kriterijumima ne postoji:

./povoljne_ulaznice NS Horor projekcije_za_decu.txt analiza.txt

sa grad=NS, zanr=Horor, zadatim ulazom u datoteci projekcije_za_decu.txt:

NS Arena   Hobit  Fantasy 500.00
NS 4Kids   Frozen Animated 366.60
NS 4Kids   Smurfs Animated 399.90

i očekivanim izlazom u datoteci analiza.txt:

NS 4Kids   Frozen Animated 366.60
NS 4Kids   Smurfs Animated 399.90
NS Arena   Hobit  Fantasy 500.00

Niko ne projektuje Horor filmove u NS!

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NAZIV_GRAD 2+1
#define MAX_NAZIV_BIOSKOP 10+1
#define MAX_NAZIV_FILM 8+1
#define MAX_NAZIV_ZANR 9+1

typedef struct projekcija_st {
  char grad[MAX_NAZIV_GRAD];
  char bioskop[MAX_NAZIV_BIOSKOP];
  char film[MAX_NAZIV_FILM];
  char zanr[MAX_NAZIV_ZANR];
  double cena;
  struct projekcija_st *left;
  struct projekcija_st *right;
} PROJEKCIJA;

void init_tree(PROJEKCIJA **root) {
  *root = NULL;
}

void add_to_tree(PROJEKCIJA *new, PROJEKCIJA **root) {
  if(*root == NULL) { // tree is empty
    *root = new;
  } else if (new->cena <= (*root)->cena) {
    add_to_tree(new, &((*root)->left));
  } else {
    add_to_tree(new, &((*root)->right));
  }
}

PROJEKCIJA *create_new_item(char grad[], char bioskop[], char film[],
char zanr[], double cena) {
  PROJEKCIJA *new = (PROJEKCIJA *)malloc(sizeof(PROJEKCIJA));
  if (new == NULL) {
    printf("Not enough RAM!\n");
    exit(21);
  }

  strcpy(new->grad, grad);
  strcpy(new->bioskop, bioskop);
  strcpy(new->film, film);
  strcpy(new->zanr, zanr);
  new->cena = cena;

  new->left = NULL;
  new->right = NULL;

  return new;
}

void read_tree_from(FILE *in, PROJEKCIJA **root) {
  char tmp_grad[MAX_NAZIV_GRAD];
  char tmp_bioskop[MAX_NAZIV_BIOSKOP];
  char tmp_film[MAX_NAZIV_FILM];
  char tmp_zanr[MAX_NAZIV_ZANR];
  double tmp_cena;

  while(fscanf(
    in, "%s %s %s %s %lf",
     tmp_grad,
     tmp_bioskop,
     tmp_film,
     tmp_zanr,
    &tmp_cena
  ) != EOF) {
    PROJEKCIJA *new = create_new_item(
      tmp_grad, tmp_bioskop, tmp_film, tmp_zanr, tmp_cena
    );
    add_to_tree(new, root);
  }
}

void save_item_to(FILE *out, PROJEKCIJA *x) {
  fprintf(
    out, "%2s %-10s %-8s %-9s %6.2f\n",
    x->grad, x->bioskop, x->film, x->zanr, x->cena
  );
}

void save_tree_to(FILE *out, PROJEKCIJA *root) {
  if(root != NULL) {
    save_tree_to(out, root->left);
    save_item_to(out, root);
    save_tree_to(out, root->right);
  }
}

void destroy_tree(PROJEKCIJA **root) {
  if(*root != NULL) {
    destroy_tree(&((*root)->left));
    destroy_tree(&((*root)->right));
    free(*root);
    *root = NULL;
  }
}

FILE *safe_fopen(char *filename, char *mode, int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if (fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

PROJEKCIJA *get_najpovoljnija_projekcija(PROJEKCIJA *root, char grad[],
char zanr[]) {
  if (root == NULL) { // tree is empty
    return NULL;
  }

  PROJEKCIJA *best = NULL;
  if (strcmp(root->grad, grad) == 0 && strcmp(root->zanr, zanr) == 0) {
    // Gledamo samo projekcije koje su OK
    best = root;
  }

  PROJEKCIJA *left = get_najpovoljnija_projekcija(root->left, grad, zanr);
  if (left != NULL) {
    // Nadjena OK projekcija u levom podstablu
    if (best == NULL || left->cena < best->cena) {
      // Nadjena povoljnija projekcija, koja je OK
      best = left;
    }
  }

  // Posto stablo nije uredjeno po sva 3 kriterijuma, postoji mogucnost da se
  // trazena projekcija nalazi i u desnom podstablu
  PROJEKCIJA *right = get_najpovoljnija_projekcija(root->right, grad, zanr);
  if (right != NULL) {
    // Nadjena OK projekcija u desnom podstablu
    if (best == NULL || right->cena < best->cena) {
      // Nadjena povoljnija projekcija, koja je OK
      best = right;
    }
  }

  return best;
}

int main(int arg_num, char *args[]) {
  if (arg_num != 5) {
    printf("USAGE: %s GRAD ZANR IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(11);
  }

  char *grad = args[1];
  char *zanr = args[2];
  char *in_filename = args[3];
  char *out_filename = args[4];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  PROJEKCIJA *root;
  init_tree(&root);

  read_tree_from(in, &root);
  save_tree_to(out, root);

  PROJEKCIJA *best = get_najpovoljnija_projekcija(root, grad, zanr);
  if (best == NULL) {
    fprintf(
      out, "\nNiko ne projektuje %s filmove u %s!\n",
      zanr, grad
    );
  } else {
    fprintf(
      out, "\nNajpovoljnija projekcija za %s filmove u %s je:\n%s %.2f\n",
      zanr, grad, best->film, best->cena
    );
  }

  destroy_tree(&root);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}