Zadatak „Udaljenost planeta”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati podatke u jednostruko spregnutu listu, gde struktura planeta_st sadrži sledeća polja:

 • Naziv planete (jedna reč, do 16 karaktera)
 • X koordinata planete (ceo broj)
 • Y koordinata planete (ceo broj)
 • Z koordinata planete (ceo broj)

Naravno, struktura planeta_st sadrži i polja potrebna za pravilno formiranje jednostruko spregnute liste.

Pronaći 2 planete čija je međusobna udaljenost najveća. U zadatu izlaznu datoteku upisati 3 linije:

 • Informacije o prvoj planeti
 • Informacije o drugoj planeti
 • Udaljenost između 2 planete (zaokružena na 2 decimale, koristiti "%.2f" format specifikator)

Smatrati da će u ulaznoj datoteci uvek biti navedene najmanje 2 planete.

Primer poziva:

./udaljenost planete.txt izvestaj.txt

sa zadatim ulazom u datoteci planete.txt:

Merkur 20 100 3
Zemlja -29 180 5
Mars  124 270 6
Saturn 20 350 9

i očekivanim izlazom u datoteci izvestaj.txt:

Merkur 20 100 3
Saturn 20 350 9
250.07

Primer rešenja

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NAZIV 16+1

typedef struct planeta_st {
  char naziv[MAX_NAZIV];
  int x;
  int y;
  int z;
  struct planeta_st *next;
} PLANETA;

void init_list(PLANETA **head) {
  *head = NULL;
}

void add_to_list(PLANETA *new, PLANETA **head) {
  if(*head == NULL) { // list is empty
    *head = new;
    return;
  }

  add_to_list(new, &((*head)->next));
}

PLANETA *create_new_item(char naziv[], int x, int y, int z) {
  PLANETA *new = (PLANETA *)malloc(sizeof(PLANETA));
  if (new == NULL) {
    printf("Not enough RAM!\n");
    exit(21);
  }

  strcpy(new->naziv, naziv);
  new->x = x;
  new->y = y;
  new->z = z;

  new->next = NULL;

  return new;
}

void read_list_from(FILE *in, PLANETA **head) {
  char tmp_naziv[MAX_NAZIV];
  int tmp_x;
  int tmp_y;
  int tmp_z;

  while(fscanf(in, "%s %d %d %d", tmp_naziv, &tmp_x, &tmp_y, &tmp_z) != EOF) {
    PLANETA *new = create_new_item(tmp_naziv, tmp_x, tmp_y, tmp_z);
    add_to_list(new, head);
  }
}

void save_item_to(FILE *out, PLANETA *x) {
  fprintf(
    out, "%s %d %d %d\n",
    x->naziv, x->x, x->y, x->z
  );
}

void destroy_list(PLANETA **head) {
  if(*head != NULL) {
    destroy_list(&((*head)->next));
    free(*head);
    *head = NULL;
  }
}

FILE *safe_fopen(char *filename, char *mode, int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if (fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!\n", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

double udaljenost(PLANETA *a, PLANETA *b) {
  return sqrt(
    pow(a->x - b->x, 2) +
    pow(a->y - b->y, 2) +
    pow(a->z - b->z, 2)
  );
}

void find_max_udaljenost(PLANETA *head, PLANETA **p1, PLANETA **p2) {
  *p1 = head;
  *p2 = head->next;

  PLANETA *a;
  PLANETA *b;
  for(a = head; a != NULL; a = a->next) {
    for(b = a->next; b != NULL; b = b->next) {
      if (udaljenost(a, b) > udaljenost(*p1, *p2)) {
        *p1 = a;
        *p2 = b;
      }
    }
  }
}

int main(int arg_num, char *args[]) {
  if (arg_num != 3) {
    printf("USAGE: %s IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(11);
  }

  char *in_filename = args[1];
  char *out_filename = args[2];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  PLANETA *head;
  init_list(&head);

  read_list_from(in, &head);

  PLANETA *p1;
  PLANETA *p2;
  find_max_udaljenost(head, &p1, &p2);
  save_item_to(out, p1);
  save_item_to(out, p2);
  fprintf(out, "%.2f\n", udaljenost(p1, p2));

  destroy_list(&head);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}