Zadatak „H-faktor”

Section author: Petar Marić <petarmaric@uns.ac.rs>

Iz zadate ulazne datoteke učitati statički niz struktura, pri čemu se struktura serija_st sastoji od sledećih polja:

 • naziv (jedna reč, do 30 karaktera)
 • IMDB ocena (pozitivan realan broj)
 • maksimalna zabeležena gledanost (pozitivan realan broj)
 • maksimalan broj meseci između dve sezone (prirodan broj)

Formirati novi statički niz struktura i upisati ga u zadatu izlaznu datoteku, pri čemu se struktura hype_st sastoji od sledećih polja:

 • hype faktor (zaokružen na 2 decimale, koristiti "%6.2f" format specifikator)
 • naziv (koristiti funkciju strcpy prilikom kopiranja iz strukture serija_st)

Korisne matematičke formule:

hype_faktor = imdb_ocena * max_vreme_izmedju_sezona / max_gledanost

Primer poziva:

./hype_train serije.txt hype.txt

sa zadatim ulazom u datoteci serije.txt:

SlickAndSmorty    9.3  2.86 18
EastWorld       8.8  2.24 16
GameOfPhones     9.5 12.07 20
VentureSisters    8.5  1.53 31
EvangerionNoYakusoku 8.0  2.16 59

i očekivanim izlazom u datoteci hype.txt:

 58.53 SlickAndSmorty
 62.86 EastWorld
 15.74 GameOfPhones
172.22 VentureSisters
218.52 EvangerionNoYakusoku

Primer rešenja

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_NIZ 30
#define MAX_NAZIV 30+1

struct serija_st {
  char naziv[MAX_NAZIV];
  double imdb_ocena;
  double max_gledanost;
  unsigned max_vreme_izmedju_sezona;
};

struct hype_st {
  double hype_faktor;
  char naziv[MAX_NAZIV];
};


FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code);
void ucitaj_serije(FILE *in, struct serija_st serije[], int *n);
void transform(struct serija_st serije[], struct hype_st hypetrain[], int n);
void snimi_hypetrain(FILE *out, struct hype_st hypetrain[], int n);


int main(int arg_num, char **args) {
  if (arg_num != 3) {
    printf("USAGE: %s IN_FILENAME OUT_FILENAME\n", args[0]);
    exit(42);
  }

  char *in_filename = args[1];
  char *out_filename = args[2];

  FILE *in = safe_fopen(in_filename, "r", 1);
  FILE *out = safe_fopen(out_filename, "w", 2);

  struct serija_st serije[MAX_NIZ];
  struct hype_st hypetrain[MAX_NIZ];
  int n;

  ucitaj_serije(in, serije, &n);
  transform(serije, hypetrain, n);
  snimi_hypetrain(out, hypetrain, n);

  fclose(in);
  fclose(out);

  return 0;
}

FILE *safe_fopen(char filename[], char mode[], int error_code) {
  FILE *fp = fopen(filename, mode);
  if(fp == NULL) {
    printf("Can't open '%s'!", filename);
    exit(error_code);
  }
  return fp;
}

void ucitaj_serije(FILE *in, struct serija_st serije[], int *n) {
  *n = 0;
  while(fscanf(
    in, "%s %lf %lf %u",
     serije[*n].naziv,
    &serije[*n].imdb_ocena,
    &serije[*n].max_gledanost,
    &serije[*n].max_vreme_izmedju_sezona
  ) != EOF) {
    (*n)++;
  }
}

double feel_the_hype(struct serija_st s) {
  return s.imdb_ocena * s.max_vreme_izmedju_sezona / s.max_gledanost;
}

void transform(struct serija_st serije[], struct hype_st hypetrain[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    strcpy(hypetrain[i].naziv, serije[i].naziv);

    hypetrain[i].hype_faktor = feel_the_hype(serije[i]);
  }
}

void snimi_hypetrain(FILE *out, struct hype_st hypetrain[], int n) {
  int i;
  for(i=0; i<n; i++) {
    fprintf(
      out, "%6.2lf %s\n",
      hypetrain[i].hype_faktor,
      hypetrain[i].naziv
    );
  }
}